novice in dogodki

Otvoritveni dogodek

[od 12. do 15. novembra v Sevilli, Španija]

Da bi se osebno spoznali in načrtovali izvedbo projekta, so se v Sevilli nekaj dni sestali predstavniki vseh projektnih partnerjev. Čeprav je bil projekt načrtovan skupaj in je bil projektni predlog pripravljen skupaj, je bil še vedno pomemben čas, da se intenzivneje lotimo projektne ideje in njene izvedbe. Predvsem pa vključitev modula za usposabljanje v učni načrt lastne institucije ni enostavna, zlasti za večje ustanove.
Poleg številnih vsebinskih dogovorov je bil najden tudi sestanek za hkratno implementacijo prvega prototipa modula: 7. do 20. oktobra 2018!

The publications available on EYE Webpage are licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 4.0 International. This license allows you to copy, change, remix, distribute, present and perform the work only for non-commercial purposes.