e-book

sodobne teme v predšolskem izobraževanju in mednarodni izobraževalni moduli

[Maj 2019]

Namen knjige je predstaviti sodobne teme v predšolski vzgoji, ki so pomembne za predšolsko vzgojo v praksi in kot teme pri izobraževanju učencev, ki bodo delali v okolju predšolske vzgoje. Predstavljene znanstvene raziskave vključujejo različne teme s področja pedagogike, didaktike, posebne didaktike in psihologije. Rezultati raziskave razkrivajo pomembne ugotovitve glede odnosov med otroki in vzgojitelji predšolskih otrok, otroškimi
odnosi z vrstniki, pomembne prakse socialno-čustvenega učenja, težave, ki se pojavljajo pri učenju matematičnega znanja in možnosti spodbujanja družinske pismenosti. Strokovna poročila predstavljajo mednarodne dobre prakse v različnih vzgojnih okoljih za predšolske vzgoje. Predstavljene dobre prakse so inovativne in vse temeljijo na socio-konstruktivistični pedagogiki. Avtorji poročajo o tem, kako aktivirati učenje v zgodnjem otroškem izobraževanju s storitvenim učenjem, programiranjem z otroki, naravoslovno tehnologijo in matematiko, vsakodnevnimi treningi v vrtcih, multimodalno opismenjevanje, ples in didaktična gradiva. V zadnjem poglavju so predstavljeni mednarodni izobraževalni moduli, ki so bili pripravljeni in preizkušeni v okviru projekta Erasmus +: mednarodni učni modul v zgodnjem letnem izobraževanju (EYE) med leti 2017 in 2019. Ti moduli so primeri inovativnega izobraževanja in vključevanja pomembnih tem v mednarodnem predšolskem izobraževanju.

The publications available on EYE Webpage are licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 4.0 International. This license allows you to copy, change, remix, distribute, present and perform the work only for non-commercial purposes.