e-book

hedendaagse thema's in het voor- en vroegschoolse onderwijs en internationale onderwijsmodules

[Mei 2019]

Het doel van het boek is om hedendaagse thema’s in het voor- en vroegschoolse onderwijs te presenteren die belangrijk zijn voor het voorschoolse onderwijs in de praktijk en als onderwerpen in het onderwijs van studenten die in het voorschoolse onderwijs gaan werken. Het gepresenteerde wetenschappelijk onderzoek omvat verschillende thema’s op het gebied van pedagogie, didactiek, bijzondere didactiek en psychologie. De resultaten van het onderzoek onthullen belangrijke conclusies over de relaties tussen kinderen en kleuterleiders, kinderen
relaties met leeftijdsgenoten, belangrijke praktijken voor sociaal-emotioneel leren, problemen die zich voordoen in de wiskundige kennis van studenten en de mogelijkheden om gezinsgeletterdheid te bevorderen. Professionele rapporten presenteren internationale goede praktijken in verschillende onderwijsomgevingen voor leerlingen in het kleuteronderwijs. De gepresenteerde goede praktijken zijn innovatief en zijn allemaal gebaseerd op sociaal-constructivistische pedagogieën. Auteurs rapporteren over hoe het leren in het voor- en vroegschoolse onderwijs kan worden geactiveerd met service learning, programmeren met kinderen, wetenschapstechnologie en wiskunde, dagelijkse training in kleuterscholen, multimodale alfabetisering, dans en didactisch materiaal. In het laatste hoofdstuk worden internationale onderwijsmodules gepresenteerd die zijn voorbereid en getest binnen het project Erasmus +: International Learning Module in Early Years Education (EYE), tussen 2017 en 2019. Deze modules zijn voorbeelden van innovatief onderwijs en hoe belangrijke onderwerpen te integreren in het internationale onderwijs voor jonge kinderen.

The publications available on EYE Webpage are licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 4.0 International. This license allows you to copy, change, remix, distribute, present and perform the work only for non-commercial purposes.