uw vragen beantwoord

[FAQ]

Deze sectie is voor jou! Wij wensen u dat u zich voor uw vertrek goed voorbereid voelt en dat u uw angsten kwijtraakt als u naar het buitenland reist. We willen dat je bij het instappen in dit avontuur open staat voor nieuwe culturen; nieuwe leerervaringen en nieuwe vriendschappen.
Als u andere twijfels heeft dan degene die u hier vindt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar projecteyeeu@gmail.com of, als er een zeer specifieke twijfel is over een van de modules, rechtstreeks contact op te nemen met de partner van het land – de contactgegevens vindt u hier.

Je moet het hele programma volgen zoals bepaald door de partners. Er worden kleine groepen ingesteld en u zult uw ervaringen gedurende de twee weken documenteren. Zo kunnen jij en je groep een video of een plakboek maken over de twee weken in het buitenland. Alle creatieve ideeën van harte welkom !! U en uw groep moeten het werk aan het einde van de module in het gastland presenteren.

Je docent is een medewerker van de onderwijsinstellingen die aan dit project deelnemen. Als u meer specifieke informatie wenst, neem dan contact op met uw gastschool voor meer informatie. De contactgegevens vind je hier.

Je klasgenoten zullen studenten zijn van de vroege opleiding van het gastland plus de studenten van de andere deelnemende landen (twee personen uit elk land).

Nee dat doe je niet. Dit is het onderwerp van de module en de leraren laten je in Spanje zien hoe je met deze speciale studenten / kinderen kunt werken.

Je moet zelf reizen naar de stad van de hostingpartner. Bij het trein- of busstation haalt een vertegenwoordiger van de intermediaire organisaties je op.

Meer informatie over de modulebeschrijving onder het tabblad “specificaties”.

De uitzendende instelling moet ervoor zorgen dat u duidelijk wordt geïnformeerd over de verzekeringskwesties en moet kopieën van het bewijs van verzekering verzamelen. U moet drie verzekeringen hebben: zorgverzekering, ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw uitzendende organisatie.

Meestal hebben de hostingpartners een groot aantal hosts, zodat ze aan de meeste soorten diëten kunnen voldoen. Controleer dit in ieder geval bij de hostingpartner (intermediaire organisatie) van het land waar je naartoe reist.

Ja, tenzij anders vermeld in de module-agenda – zie bijvoorbeeld hier.

Als je ziek wordt moet je naar de dokter. Geef een document mee waarin staat dat uw ziekte langer aanhoudt en dat u niet kunt reizen.

The publications available on EYE Webpage are licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 4.0 International. This license allows you to copy, change, remix, distribute, present and perform the work only for non-commercial purposes.